Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak uczyć o różnorodności(...)

  Stało się już tradycją, że kraje, które w ramach rotacyjnego przywództwa w danym roku sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, organizują konferencje poruszające ważkie sprawy dotyczące środowiska. Kiedy w drugim półroczu 2010 r. – roku ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej – przewodnictwo objęła Belgia, było oczywiste, że tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą właśnie zagadnienia z tego kr(...)
»

Zmniejszanie śmiertelnośc(...)

Nowe metody Wraz ze wzrostem obszarów zurbanizowanych powiększają się tereny narażone na niekorzystne oddziaływania miasta: zjawisko miejskich wysp ciepła, koncentracja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza czy zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi i solą. W rejonach poddanych silnej urbanizacji obniża się lustro wód podskórnych, a szkieletowe, antropogeniczne gleby stanowią bardzo niekorzystne siedlisko dla życia i rozwoju roślin. Z tych (...)
»