Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zadbać o nawierzchnię(...)

Istotnym czynnikiem przy wyborze technologii przeznaczonej do wykorzystania na drogach lokalnych powinien być efekt oddziaływania na środowisko. Określone rozwiązanie należy też dopasować do stanu konstrukcji nawierzchni, parametrów eksploatacyjnych oraz potrzeb i możliwości inwestora. W zaprezentowanym cyklu artykułów w ostatnich pięciu wydaniach „Przeglądu Komunalnego” zostały omówione wybrane technologie przeznaczone dla dróg lokalnych (powiatowych i gminnyc(...)
»

Wykonalność zezwoleń (...)

  W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca postępowanie jest także satysfakcjonująca dla podmiotu zainteresowanego usunięciem drzew lub krzewów. Organ prowadzący postępowanie (...)
»