Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najlepsi z najlepszych(...)

Wzorem służby cywilnej w administracji państwowej od 7 sierpnia br. pracowników samorządowych zatrudnia się na podstawie przeprowadzonego konkursu. Nie dotyczy to stanowisk wybieralnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) oraz obsadzanych z powołania (skarbników i sekretarzy). Pracownikami samorządowymi są nie tylko urzędnicy miejscy, gminni czy powiatowi, ale także zatrudnieni w jednostkach i zakładach budżetowych. Pracownikiem samorządowym jest zarówno naczelnik, inspektor(...)
»

Dyskusyjny wrzesień we Wr(...)

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budzi wiele wątpliwości. Po raz kolejny Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zorganizowało spotkanie konsultacyjne poświęcone problemom związanym z interpretacją nowych przepisów, przede wszystkim z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Spotkanie odbyło się 14 września br., tradycyjnie we Wrześni. Przedsiębiorstwo wod-kan w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw(...)
»