Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek farb i lakierów w P(...)

Podstawowym celem stosowania wyrobów lakierowych, do których zalicza się lakiery, farby, emalie oraz materiały szpachlowe, jest uzyskanie powłok spełniających funkcje ochronne i dekoracyjne. Funkcja ochronna sprowadza się do zabezpieczenia malowanego podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych, agresywnych chemikaliów, lub nadania wodoodporności czy odporności cieplnej. Funkcja dekoracyjna polega na nadaniu malowanemu przedmiotowi estetycznego wyglądu, co wiąże się z celowym zakryciem po(...)
»

Oświetlenie hybrydowe – s(...)

Pomysł wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej nie jest nowy. Gromadzone na świecie, przez dziesiątki lat, wyniki badań meteorologicznych pozwoliły określić statystyczną liczbę dni wietrznych i słonecznych w roku na danym obszarze kuli ziemskiej i wykazały ogromne potencjalne zasoby tych źródeł. Okazało się również, że w Polsce wykorzystanie przy oświetleniu tylko paneli fotowoltaicznych nie będzie efektywnie działać przez cały rok, może bowiem zawodzić w ok(...)
»