Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyrodnicze wykorzystani(...)

Przyrodnicze wykorzystanie terenów poprzemysłowych Właściwie prowadzona gospodarka terenami poprzemysłowymi oraz obszarami strefy śródmiejskiej przynosi wiele korzyści. Pozwala zrewitalizować i uzupełnić tkankę miejską o przestrzenie o nowej funkcji. Efektem działań jest poprawa jakości danego obszaru i komfortu jej użytkowników. Pozytywy wizerunek miast przyciąga też inwestorów. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano, że nawet 21% zai(...)
»

Przyszłość egzekucji praw(...)

Zawsze kiedy planujemy nowości lub zmiany w jakiejś branży, warto odwołać się do stanu poprzedniego i ocenić system, jeśli takowy był, pod względem jego funkcjonalności. Na kreatywność można sobie pozwolić, gdy tworzy się coś od podstaw, w innym przypadku stratą byłoby nieskorzystanie z doświadczeń. Podstawą do przygotowania analizy była wielokrotnie przez ZPGO propagowana teza, że właściwą jednostką dla stworzenia poprawnie, tzn. ekologicznie i ekonomicznie, funkcjonującego syst(...)
»