Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

  Nowe zielone podwórka Podwórka w Szczecinie znowu zamienią się w oazy zieleni, place zabaw i miejsca do rekreacji. Ruszyła czwarta edycja programu „Zielone Podwórka Szczecina”. Jego adresatami są wspólnoty mieszkaniowe budynków, w których znajdują się lokale będące własnością gminy lub spółki komunalnej (TBS, SCR) i mające zawarte z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych lub spółką k(...)
»

Trzecia droga do… (...)

  Po wielu miesiącach konsultacji i uzgodnień międzyresortowych 19 października br. Rada Ministrów spośród trzech wariantów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wybrała rozwiązanie trzecie, zakładające przejęcie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi z mocy ustawy.   Wariant pierwszy, proponowany przez Ministerstwo Środowiska, przewidywał możliwość przejmowania gospodarki odpadami przez samo(...)
»