Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kadrowa – urzędowa(...)

Pierwsze dni listopada, a szczególnie 11 dzień tego miesiąca, u większości rodaków rodzą refleksję o pierwszej kadrowej – brygadzie Józefa Piłsudskiego. Moje rozmyślania w tym czasie idą zazwyczaj w kierunku sposobu doboru ludzi do realizacji przedsięwzięć, zarówno tych wielkich, jak i tych małych. Na początku minionego wieku metoda zastosowana przez Naczelnika okazała się być tak skuteczna, że przetrwała dwie wojny światowe: po pierwszej przynosząc skutek w postaci niepodległości, a po(...)
»

Opinia w sprawie przesuni(...)

Trwają prace rządu nad projektami sektorowych programów operacyjnych (SPO) do Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013. We wstępnym projekcie NPR energetyka odnawialna znalazła swoje miejsce w SPO „Sieci energetyczne”, wdrażanym przez ministra właściwego ds. gospodarki. Celem programu miało być usprawnienie infrastruktury energetycznej kraju poprzez zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie skojarzonym, wzrost udziału wytwarzania energii z OZE, poprawa efektywności e(...)
»