Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gdzie są kierowane odpady(...)

Ze względu na zakres świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska i koncentruje się na ich ponownym wykorzystaniu. Ponieważ posiada własne instalacje zagospodarowania odpadów, jest w stanie kontrolować niemal każdy kilogram odebranych odpadów. A dokąd one trafiają? Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z wiodących metod zagospodarowania odpadów, którą charakter(...)
»

Potrzebne wsparcie(...)

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz rady gmin na co dzień podejmują wiele decyzji, z których istotna część niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe. Niestety, czyniąc to, nie zawsze dysponują wystarczającymi danymi analitycznymi. W efekcie mogą pojawiać się z tego tytułu różne problemy. Najbardziej aktualnym przykładem są kłopoty z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Brak danych dotyczących ilości wytwarzanych na terenie gminy czy powiatu odpadów i (...)
»