Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowoczesny zakład w Łodzi(...)

W Łodzi funkcjonuje najnowocześniejsza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacja do przetwarzania telewizorów i monitorów. Sercem instalacji jest urządzenie firmy Pretec do rozcinania kineskopów o wydajności 80 sztuk na godzinę. Instalacja działa w ramach zakładu przetwarzania REMONDIS Electrorecycling. W 2006 r. firma zainwestowała w zakład ponad 4 mln zł. W ramach tej inwestycji wykonana została adaptacja hal oraz zakupiono technologię do przetwarzania telewi(...)
»

Koszyki technologiczne ws(...)

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE to teraz najważniejszy dokument, od którego zależy przyszłość energii ze źródeł odnawialnych. Rozporządzenie określi ilość i wartość energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego uruchamianego w przyszłym roku. Pierwsza w Polsce symulacja aukcji pokazała jednak, że cały system nie jest wolny od wad, a scenariusz niezrealizowania celów dla OZE założonych na 2020 r. wciąż jest realnym zagrożeniem. Do testowej symulacji zorganizowanej przez (...)
»