Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umowy na zagospodarowanie(...)

Nieodzownym narzędziem dla gmin, mającym na celu zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów dla instalacji odgrywających kluczową rolę w lokalnych systemach gospodarowania odpadami, jest umowa dotycząca ich zagospodarowania. Powinna być ona zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w ramach tzw. rewolucji śmieciowej, na podstawie Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porząd(...)
»

Sposoby kalkulacji aukcyj(...)

Najwięcej wątpliwości wśród potencjalnych uczestników aukcji budzi zagadnienie związane z pomocą publiczną, a w szczególności z art. 39 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 (dalej u.ź.e.). Wątpliwości te ujawniły się szczególnie podczas panelu dyskusyjnego poświęconego systemowi aukcyjnemu odnawialnych źródeł energii, zorganizowanego w ramach październikowego Forum Czystej Energii w trakcie targów Pol-Eco-System. Przywoła(...)
»