Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Ruszył tyski projekt W Tychach rozpoczęto realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, na który miasto pozyskało jedną z największych w kraju dotacji z Funduszu Spójności. W skład przedsięwzięcia wchodzi budowa i modernizacja ok. 332 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie 32,2 km rowów i potoków oraz modernizacja gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków „Urbanowice”. Inwestycja pozwoli zatrzymać proces degradacji środowiska natural(...)
»

Warsztaty Ekologiczne w W(...)

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami stanowią poważny problem. Wynika on z ogromnych zapóźnień w tej dziedzinie w naszym kraju oraz niedostatku środków na ten cel. Chcąc przybliżyć tę tematykę samorządowcom odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz uzmysłowić społeczeństwu potrzebę walki o czyste środowisko firma ABRYS w ubiegłym roku podjęła się działań edukacyjn(...)
»