Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W Bielawie myślą perspe(...)

Bielawa – gmina miejska położona w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim, rozciąga się wzdłuż potoku Bielawica w pobliżu Narodowego Parku Przyrody Gór Sowich, na wysokości od 280 do 345 m n.p.m. W budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego PCKP w Bielawie, utworzonego na bazie zlikwidowanych warsztatów szkolnych, realizowany jes(...)
»

Kanalizacja wsi – p(...)

Tylko kilkanaście procent z 15 mln ludzi zamieszkujących tereny wiejskie w Polsce korzysta z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (wobec ponad 80&#37 ludności w miastach). Sytuacja ekonomiczna większości gmin wiejskich jest bardzo trudna. Wysokie bezrobocie, niskie dochody mieszkańców nie stanowią dobrego klimatu dla inwestycji. Pomoc unijna nie jest duża, spóźnia się i wymaga znacznych nakładów własnych. Niewiele wsi w Polsce może liczyć na wsparcie w ramach Krajowego Programu Oczyszczan(...)
»