Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Udostępnianie informacji (...)

Zgonie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do udostępniania informacji są m.in. spółki prawa handlowego realizujące zadania publiczne, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. W świetle definicji z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), informację publiczną stanowi „każda informacja o sprawach publicznych”, przy czym, zgodnie z wypracowanymi oraz ugruntowanymi już w tym zakresie poglądami o(...)
»

Jak zadbać o nawierzchnię(...)

Jaką technologię powinien wybrać samorząd, przygotowując się do budowy bądź naprawy nawierzchni na drodze gminnej lub powiatowej? W piątej części cyklu artykułów prezentowanych w „Przeglądzie Komunalnym” przedstawimy dwie propozycje, zyskujące ostatnio w Polsce coraz większą popularność. W czerwcowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (PK 6/2016) został zapoczątkowany cykl artykułów prezentujący technologie wytwarzania i wbudowywania nawierzchni. Dotyczy on głó(...)
»