Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto się boi ciepła z OZE?(...)

W ostatnich miesiącach decydenci starają się przekonać obywateli, że jedyne ciepło z OZE to te, które powstaje w procesie współspalania, a przynajmniej w instalacjach, których właścicielami są duże spółki energetyczne. Ciepło produkowane przez prosumenta? A co to takiego? W efekcie uchwalenia przez NFOŚiGW projektu programu PROSUMENT środowisko związane z energetyką prosumencką zostało zaskoczone niektórymi zmianami, wprowadzonymi w ostatnich kilku tygodniach przed zatwierdzeniem go(...)
»

Gminna komisja urbanistyc(...)

W procedurze sporządzania gminnych aktów planowania przestrzennego bardzo ważną rolę odgrywa proces uzgadniania i opiniowania projektów tych aktów z właściwymi organami. Zapewnia to uwzględnienie specjalistycznych informacji w procedurach planistycznych, a w efekcie podnosi jakość planowania przestrzennego. Specyficznym organem doradczo-opiniującym jest gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. Obowiązek uzyskania opinii i uzgodnień właściwych organów przy spor(...)
»