Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umarzanie odroczonych opł(...)

Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów zieleni są zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Samo uzależnienie konieczności usunięcia drzew lub krzewów od oceny organów administracji (oczywiście poza wyjątkami wynikającymi z art. 83f tejże ustawy1) nie jest wystarczającym instrumentem, zapewniającym racjonalną gospodarkę tym elemente(...)
»