Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Innowacje w rewitalizacji(...)

W Ustroniu, w dniach 7-9 października br. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Spotkanie zgromadziło ponad 100 osób, w tym ekspertów z Polski, Niemiec, Czech, Holandii oraz Kanady.   Organizatorem był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Patronat honorowy nad konfer(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY   Zarządzenie w sprawie opłat na cmentarzu komunalnym Wyrok NSA z 19 czerwca 2018 r (sygn. akt II OSK 1909/16). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komun(...)
»