Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd traw dla zieleni(...)

Trawy w infrastrukturze miejskiej nie tracą swoich charakterystycznych właściwości. Chociaż jest to środowisko w dużym stopniu sztuczne i mocno zmienione, rośliny szybko adaptują się do nowych warunków. Ważne jest to, aby zapewnić im minimum składników pokarmowych i nie zapominać o pielęgnacji. Na większych powierzchniach (skwerach) najczęściej zakładane są trawniki parkowe (krajobrazowe), na osiedlach murawy ozdobne i użytkowe, a przy ciągach komunikacyjnych oraz t(...)
»

Od redaktora(...)

Nowy rok przywitał nas nie tylko ogromnymi hałdami śniegu, ale i podwyżką VAT. Stawka podatku wzrosła z 7 do 8%, dla usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pod koniec roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza zwrócić się do marszałka Sejmu, aby skłonić go do opublikowania jednolitego tekstu ustawy o VAT. Inicjatywa ta jest jak najbardziej chwalebna, jeśli wziąć pod uwagę to, że samych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 s(...)
»