Dyrektywy WEEE – podstawowe założenia

wydany w Recykling – 2003-11
  DRUKUJ
Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003Wprowadzanie nowych technologii w przemyśle elektronicznym spowodowało skrócenie cyklu życia produktu, stąd ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego systematycznie rośnie. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych przyczynia się do zmniejszenia wielkości odpadów, ale równocześnie powoduje, że zbiórka tego typu urządzeń, ich naprawa i powtórny przerób są utrudnione. Dodatkowo coraz częściej opłacalne staje się serwisowanie urządzeń drogich, gdyż koszt naprawy tanich niejednokrotnie przewyższa zakup nowego urządzenia. Problem złomu elektronicznego to również jego zawartość – z reguły są to substancje, które podczas nieodpowiedniego składowania stają się niebezpieczne dla środowiska.

[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus