Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Waterworks Forum(...)

W dniach 13-14 maja br. odbyła się w Poznaniu konferencja pt. Waterworks Forum. Była to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych prawnym i finansowym aspektom branży wodociągowej. Zorganizowana przez Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - jedną z większych spółek wodociągowych w Polsce oraz, jak dotąd, jedną z nielicznych, która otrzymała dofinansowanie z funduszu ISPA na działalność inwestycyjną. Uroczystemu otwarciu konferencji przewodniczył wicepremier Marek Pol, miasto Poznań (...)
»

Zmiany w Prawie energetyc(...)

Przyczyny uchwalenia ustawy z 2 kwietnia 2004 r., która nowelizuje ustawy Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska były co najmniej dwie – obawa, że wykonanie wskaźników referencyjnych dla Polski (7,5% energii zielonej w bilansie energetycznym w 2010 r.) nie będzie możliwe bez modyfikacji niektórych elementów polskiego systemu wsparcia oraz obowiązek, jako członka UE, wdrożenia poprzez nasz system prawny postanowień Dyrektywy 2001/77/EC o promocji energii elektrycznej wytwarzanej w(...)
»