Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wartościowy ale czy warty(...)

Czy wybudowany w 2005 r. plac zabaw zlokalizowany w warszawskim parku Żeromskiego spełnia oczekiwania jego użytkowników? Czy duże nakłady finansowe związane z powstawaniem tego typu miejsc stanowią gwarancję wysokiej frekwencji i zadowolenia dzieci oraz ich opiekunów? Nie tylko pogoda decyduje o(...)
»

Coś się kończy, coś się z(...)

Na początku grudnia br. odbędzie się III Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby, na którym członkowie PIGO podsumują mijającą, trzecią kadencję władz Izby oraz wyznaczą im nowe zadania. Minione cztery lata to przede wszystkim czas wdrażania w gminach i w naszych przedsiębiorstwach nowego systemu gospodarki odpadami. Zmiany zapoczątkowane w 2011 r. obszerną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie wprowadzeniem w 2012 r. now(...)
»