Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

10 lat po Rio Johannesburg, od 26 sierpnia do 4 września, gościł uczestników Szczytu Rio+10, zwanego oficjalnie „Światowym Szczytem na temat Zrównoważonego Rozwoju”. Wszystkie kraje powinny przygotować na to spotkanie raporty oceniające postępy we wdrażaniu Agendy 21 w przeciągu ostatnich 10 lat. Niestety nie będą one optymistyczne. Świat nie „odrobił lekcji” w tym temacie. Negatywne trendy wskazane w Rio utrzymują się a nawet pogłębiają. Świat ma dziś na głow(...)
»

Zieleń u podnóża Śnieżki (...)

  W ostatnim czasie inwestorzy, budujący nowe ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe zaczynają podnosić ich standard poprzez tworzenie coraz atrakcyjniejszego zielonego otoczenia. Jest to prosty sposób na podniesienie rangi i prestiżu miejsca.   Ważna jest również spójność koncepcji planowania zieleni z otaczającym ją krajobrazem, w szczególności z tkanką miejską, w której najczęściej lokalizowane są hotele. Na po(...)
»