Wszystkie artykuły w kategorii: "Praktyka w odpadach"

Polecane artykuły:

Wody infiltracyjne i przy(...)

Głównym celem kanalizacji sanitarnej jest zebranie i odprowadzenie z jednostki osadniczej ścieków powstałych w wyniku czynności życiowych i bytowania mieszkańców oraz ewentualnie ścieków z przemysłu rolno-spożywczego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r.1 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środow(...)
»

Szereg pytań(...)

Jaka jest nasza polityka informacyjna? Jaka jest skala jawności naszego postępowania? Jakie tajemnice mają nasze przedsiębiorstwa? Jakie są relacje w zakresie przekazywania informacji między nami a naszymi klientami i administracją lokalną oraz centralną? Jakie są relacje między samymi przedsiębiorstwami? Zacznijmy od tych ostatnich. Co sobie mówimy, o czym jako firmy informujemy się nawzajem? W tym obszarze wcale nie jest tak różowo, jak niektórzy to przedstawiają. Pierwszym elemen(...)
»