Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków na p(...)

Zbigniew Heidrich Analizując rozwiązania oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich 10 lat, czy to obiektów nowych, czy też modernizowanych, należy zwrócić szczególną uwagę na oczyszczanie chemiczne i biologiczne. Oprócz kierunków dotyczących oczyszczania ścieków istotne jest też wskazanie kierunków unieszkodliwiania, przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. Chemiczne oczyszczenie ścieków Polega na wprowadzeniu do ścieków roztworu roboczego koagulantu(...)
»

W burzliwych czasach…(...)

XVII Zwyczajne oraz XVIII Nadzwyczajne Zgromadzenie ZPGO odbyły się 23 marca br. W głównej mierze poświęcone były debacie nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, włącznie z zapisami „czyszczącymi” ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z obligatoryjnych przetargów. W wyniku dyskusji jednomyślnie podjęto decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) (...)
»