Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kluby Naszej Ziemi(...)

W latach 80. w Australii odbyło się pierwsze „Sprzątanie świata”. Dzisiaj w akcji bierze udział blisko 30 mln wolontariuszy ze 122 krajów. Można powiedzieć, że jest to największa ekologiczna i społeczna inicjatywa na świecie. Dzięki niej ludzie na wszystkich kontynentach uczą się nie tylko, jak dbać o swoje małe ojczyzny, ale każdego dnia pomagają Ziemi, organizując akcje i kampanie na rzecz ochrony środowiska. W Polsce „Sprzątanie świata” już od 1993 r. koordynuje F(...)
»

Zorganizowane obligacje(...)

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa mogą wreszcie optymalnie emitować swoje obligacje. 30 września br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pierwszy w rejonie Europy Środkowowschodniej zorganizowany rynek obligacji – CATALYST. Począwszy od tego dnia zarówno emitenci, jak i inwestorzy będą mogli korzystać z platform funkcjonujących jako rynki regulowane wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz ich rejestrowania w systemach informatyczny(...)
»