Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Segreguję – nie widzę pr(...)

Właściwe segregowanie odpadów, mimo że promowane przez instytucje rządowe oraz organizacje ekologiczne, nie jest wykonalne dla wszystkich. Grupą, która wciąż napotyka na bariery w tym obszarze, są osoby niewidome oraz słabowidzące, stanowiące, wg GUS-u, 5% polskiego społeczeństwa. Dzięki motywacji do bycia samodzielnym, osoby niewidome i słabowidzące dobrze radzą sobie z codziennymi czynnościami. Nie inaczej jest ze zbiórką selektywną – oddzielanie szkła, papieru or(...)
»

Paliwo alternatywne z odp(...)

Paliwo alternatywne z uwagi na swoje wysokie ciepło spalania może być wykorzystywane jako zamiennik dla typowych surowców cieplnych, takich jak węgiel kamienny, drewno, ropa naftowa, gaz ziemny. Paliwo alternatywne stanowi mniejsze zagrożenie dla środowiska niż korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii, a jednocześnie posiada porównywalną kaloryczność, co uzasadnia jego stosowanie ze względów ekonomicznych i ekologicznych.  (...)
»