Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gdzie są kierowane odpady(...)

Ze względu na zakres świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska i koncentruje się na ich ponownym wykorzystaniu. Ponieważ posiada własne instalacje zagospodarowania odpadów, jest w stanie kontrolować niemal każdy kilogram odebranych odpadów. A dokąd one trafiają? Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z wiodących metod zagospodarowania odpadów, którą charakter(...)
»

Odpady po obróbce wibrośc(...)

Obróbka wibrościerna polega na mechanicznym szlifowaniu lub polerowaniu detali, najczęściej metalowych. Proces prowadzony jest w tzw. wygładzarkach wibracyjnych z wsadem tychże detali oraz specjalnych kształtek ściernych lub polerskich, oddziałujących mechanicznie na powierzchnię obrabianych elementów. Odmianą obróbki wibrościernej jest tzw. bębnowanie. W tym wypadku mechaniczne oddziaływanie kształtek na detale wymuszane jest przez ruch rotacyjny bębna wygładzarki4. (...)
»