Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejskie „safari”(...)

Jan Brzechwa w wierszu „ZOO” pisał: „Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka”. Ciekawe, jak brzmiałaby ta fraza przy założeniu, że dzik przywędrował w okolice siedzib ludzkich? Urbanizacja terenów rolnych i leśnych wokół miast oraz łatwy dostęp do karmy powodują bowiem, że coraz więcej dzikiej zwierzyny bytuje na obszarach miejskich. Problem związany z pojawianiem się dzikiej zwierzyny w miastach w ostatnich latach (...)
»

Referendum – czy ma(...)

W minionym dziesięcioleciu zorganizowano w Polsce od 6 do 15 referendów zakończonych pozytywnym wynikiem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy przeprowadzenie referendum może faktycznie pozwolić na opanowanie problematyki odpadowej. Niżej przedstawiając skutki braku rozwiązań systemowych oraz zasady, według których przyszły system powinien funkcjonować, staramy się wskazać na dodatkowe efekty możliwe do uzyskania dzięki przeprowadzeniu referendum. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Mias(...)
»