Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawa do budowy zrówno(...)

Nowosądecka spółka NOVA obchodziła niedawno jubileusz 20-lecia prowadzenia działalności w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów deponowanych na składowisku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego. Działania spółki zmierzają do tworzenia mocnej podstawy do budowy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności, opartego na partnerstwie i(...)
»

Ogród (wszystkich) zmysłó(...)

Pierwszym skojarzeniem z „ogrodem zmysłów” są miejsca skierowane do osób niewidomych i niedowidzących, a „zmysły” ogranicza się do podstawowych – smaku, węchu, wzroku, słuchu. Badania dowodzą, że dzieci coraz częściej mają problem również ze zmysłem równowagi, dotyku czy propriocepcją (zwaną również zmysłem kinestetycznym), czyli świadomością pozycji ciała. Ogrody zmysłów czy tzw. sale doświadczania świata mogą służyć nie tylko osobom o obniżonej sprawności sensorycznej, ale również(...)
»