Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Są już pierwsi eksperci(...)

Jak już informowaliśmy, Polska Izba Ekologii powołuje ekspertów w tak ważnych dyscyplinach, jak: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i wibracjami, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz prawo ochrony środowiska. Od ekspertów, którzy znajdą się na naszej liście, oczekiwać będziemy, poza teoretycznym przygotowaniem, również umiejętności wcielania w życie projektów z szerokiego spektrum zagadnień ekolo(...)
»

Nowela Prawa geologiczneg(...)

Zasadnicza część Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 stycznia br. Kontynuując rozważania nad istotnymi elementami tytułowej noweli (opublikowanej w DzU z 26 sierpnia 2014 r. poz. 1133), zapoczątkowane dwoma poprzednimi częściami niniejszego artykułu („Czysta Energia” 10/2014 i 11/2014), należy przejść do omówienia ostatniego etapu postępowania przetargowego o udzielenie koncesji na (...)
»