Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalne protesty ekologic(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Wśród konfliktów społecznych odrębną kategorię stanowią konflikty lokalne, które dotyczą zazwyczaj problemów występujących w wybranej społeczności lokalnej - stąd ich partykularny charakter i ograniczony zasięg. Przedmiotem sporu w takiej zbiorowości mogą być zarówno kwestie ogólne związane z funkcjonowaniem gminy (np. gospodarka komunalna czy ład przestrzenny), jak i konkretne sprawy administracyjne lub projekty inwestycyjne. Stronami konfliktu są(...)
»

Prawna ochrona gatunków. (...)

Rozpoczęty wiosną 1989 r. proces transformacji ustrojowej w ochronie przyrody przyniósł dość szybkie efekty. 12 grudnia 1991 r. weszła w życie Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, zastępując swą poprzedniczkę z 1949 r. Z punktu widzenia ochrony gatunkowej należy rozróżnić dwa okresy obowiązywania Ustawy z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (DzU nr 114, poz. 492, tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 99, poz. 1079, ze zm.): w br(...)
»