Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Śmieciowe dylematy dawnyc(...)

Najważniejszym problemem rozbudowujących się miast w dawnych wiekach, obok zaopatrzenia w wodę, była zwiększająca się ilość miejskich nieczystości. Dodatkowo konsekwencją braku podstawowych urządzeń sanitarnych były epidemie chorób. Ówczesne władze miejskie, świadome negatywnego wpływu niektórych czynników na zdrowie mieszkańców, starały się temu przeciwdziałać – przynajmniej formalnie. Najprostszym sposobem poprawy sytuacji było wywożenie śmieci poza teren miasta. (...)
»

Małe elektrownie wodne na(...)

Pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wodnych pozwala oszczędzić tysiące ton węgla w skali roku, chroniąc tym samym środowisko przed emisją szkodliwych substancji. Hydroelektrownie regulują również bieg rzek, przyczyniają się do wyrównania przepływów, co w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo powodzi. Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem potencjału wody cieszy się w Polsce największą tradycją. Pierwsza udokumentowana informacja o(...)
»