Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciepło z pelet i energia (...)

Wypracowanie uniwersalnej dla wszystkich rodzajów bioenergii (stałej, ciekłej i gazowej) metodologii, pozwalającej na kompleksową ocenę aspektów zrównoważenia ich rozwoju, jest celem projektu Inteligentnej Energii dla Europy – BIOTEAM. Analizy prowadzone są dla pełnych łańcuchów pozyskiwania, przekształcania i ostatecznego wykorzystania biomasy w postaci stałej, ciekłej i gazowej. Równolegle prowadzona jest ocena instrumentów polityki, mają(...)
»

Fotodegradacja zanieczysz(...)

Adriana Zaleska Techniki stosowane do minimalizacji zanieczyszczeń fazą olejową najczęściej opierają się na metodach separacji faz i/lub adsorpcji zanieczyszczeń na sorbentach oraz biodegradacji zanieczyszczeń. Znalezienie metod oczyszczania pozwalających na całkowite usunięcie zanieczyszczeń olejowych z wody uwarunkowane jest znajomością odpowiednich procedur analitycznych do oznaczeń ilościowych oraz jakościowych składników fazy olejowej w fazie wodnej w ilościach śladowych. Niew(...)
»