Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zgoda wodnoprawna(...)

Zasadnicza część przepisów nowej ustawy Prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Ustawa wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wśród nich m.in. nową konstrukcję prawną, nazwaną „zgodą wodnoprawną”, regulowaną przede wszystkim przepisami zawartymi w dziale IX, a także w innych fragmentach ustawy. Ustawa Prawo wodne (Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.; dalej jako P.w. 2017) jest bardzo obszerna i skomplikowana, a przy tym przygoto(...)
»

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Obecny stan gospodarki ściekowej obszarów wiejskich Polski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych. Wieloletnie niedocenianie roli infrastruktury technicznej jako ważnego determinantu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich prowadzi do kierowania niewystarczających środków finansowych na rozwój, modernizację i eksploatację infrastruktury technicznej1-2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego3, Polska zamieszkiwana jes(...)
»