Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rurociągi z tworzyw sztuc(...)

Rozwojowi zastosowań tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach gospodarki i życia codziennego towarzyszy dyskusja na temat wynikających z tego faktu korzyści i potencjalnych zagrożeń. Przybierała ona na sile w miarę opracowywania i wdrażania nowych tworzyw z powodzeniem zastępujących używane do tej pory tradycyjne materiały, takie jak: metale, drewno, szkło czy ceramika. Tworzywa posiadają bowiem w konkretnych zastosowaniach właściwości techniczne i użytkowe równ(...)
»

Awarie w wodociągach i ka(...)

Awarie wynikające z wyczerpania zdolności funkcjonalnych są rzeczą normalną i konsekwencją procesów starzenia się. Przeciwdziałać im można poprzez prowadzenie konsekwentnej planowej polityki wymian oraz remontów kapitalnych. Zjawiska przewidywalne są systematyczne, skorelowane z wiekiem obiektu (w tym z datą powstania) i mogą być (dodatkowo) sprowokowane przez niewłaściwe rozwiązania oraz technologie. Dysponując informacją typu inwentaryzacyjnego, można je prognozować. Inna sytua(...)
»