Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielona strategia dla mia(...)

Coraz bardziej istotnym elementem wizerunku miasta staje się zadbana przestrzeń publiczna i zieleń – wizytówka, która zapisuje się w pamięci odbiorcy. Obecnie ponad 60% Polaków mieszka w miastach, a w Europie odsetek ten wynosi już aż 75%. Świadczy to o wiodącej roli miast jako ośrodków rozwoju, które konkurują ze sobą, starając się przyciągać mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, nie tylko wysoką jakości(...)
»

Od Redaktora(...)

Kończy się rok 2004. Rok, w który wielu z nas wchodziło z niepokojem, a nawet z obawami, ale także z wiarą i nadzieją, że idzie lepsze, czyli Unia Europejska. Przed tym lepszym jedni przestrzegali, a inni lgnęli do niego jak ćma do światła. I cóż? Od ośmiu miesięcy jesteśmy pełnoprawnymi członkami europejskiej wspólnoty, a ostatnie sondaże opinii publicznej pokazują, że najbardziej zadowoleni z przystąpienia są ci, którzy do akcesji podchodzili z największą nieufnością, czyli rolnicy. Powodó(...)
»