Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe technologie w Ustron(...)

XI edycja konferencji poświęconej „Nowym technologiom w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych” odbyła się tradycyjnie w Ustroniu (Beskid Śląski). Na zaproszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej na spotkanie przybyło ponad 90 gości. Zagadnienia, nad którymi pochylili się prelegenci podczas trzydniowej konferencji (16-18 marca br.), dotyczyły krajowych i zagranicznych doświadczeń w dziedzinie (...)
»

Biopaliwowa edukacja(...)

Historia produkcji biopaliwa sięga początku ubiegłego wieku. Do rozwoju tej gałęzi przemysłu przyczyniły się kolejne kryzysy naftowe, nadprodukcja żywności w Europie Zachodniej, obawa o wyczerpanie się zasobów ropy naftowej. W latach dziewięćdziesiątych produkcja biopaliw płynnych została uruchomiona w 21 państwach, wiele krajów stosuje już paliwa pochodzenia roślinnego na szeroką skalę, szcz(...)
»