Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inżynieria kosztów w r(...)

Typowy przebieg procesu recyklingu samochodów w stacjach demontażu samochodów (SDS) wyznaczony jest przez szereg czynników funkcjonalnych i wymogów organizacyjnych. Demontaż wiąże się z czynnościami o charakterze obligatoryjnym, np. z osuszaniem pojazdów, usuwaniem elementów niebezpiecznych – gaśnic, akumulatorów – odseparowaniem szkła, tworzyw sztucznych itp. W zależności od wybranej metody recyklingu (recykling produktowy, materiałowy czy energetyczny(...)
»

Przydomowe biogazownie – (...)

Obserwując polski rynek OZE, można odnieść wrażenie, że aktualnie biogazownie stanowią jedyne najpewniejsze i najbardziej przyszłościowe źródło zielonej energii, które ma szansę rozwoju. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, możemy wyróżnić trzy typy biogazowni pod kątem ich mocy wytwórczych: mikrobiogazownie do 50 kW, małe biogazownie od 50 do 500 kW oraz pozostałe instalacje powyżej 500 kW. Podział ten praktycznie dotyczy jedynie(...)
»