Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas podsumowań i planów(...)

Podczas spotkania członków PIGEO, które odbyło się 11 grudnia br. w Klubie Bankowca w Warszawie, dokonano podsumowania działalności prowadzonej przez Izbę w 2007 r. Spotkanie prowadził prezes Zarządu, Piotr Wiśniewski. Wiceprezes Zarządu, Krystian Stachowiak, zaprezentował rozwiązania zaproponowane w projekcie ramowej dyrektywy w sprawie promocji wykorzystania OZE, a Maciej Stryjenki, dyrektor generalny Izby, przedstawi(...)
»

Jakość powietrza w miasta(...)

Po raz pierwszy w historii ludzkości więcej ludzi żyje w miastach niż poza ich obszarem. Obecnie ok. 75% mieszkańców Europy żyje w miastach – a zatem jest to najbardziej zurbanizowany kontynent. W Polsce jest nieco ponad 60 miast, podobnie jak we Włoszech i Hiszpanii. Więcej jest tylko w Niemczech, Francji i Anglii. Przewiduje się, że z każdym niemal rokiem ilość miast w Europie będzie wzrastać. Warunki życia w miejskim środowisku stanowią niezwykle istotny probl(...)
»