Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"


  1. Śmietnikowa rewolucja? Czytaj

     Magdalena Dutka

     Małgorzata Pisarska-Jamroży


Polecane artykuły:

Zdarzyło się w...(...)

Metody zagospodarowania osadów ściekowych to temat konferencji, która we wrześniu odbyła się w Poznaniu i w Berlinie. Ale problem wcale nie jest nowy. Sporo miejsca poświęciliśmy mu na łamach „Wodociągów-Kanalizacji” w roku 2013. Już pięć lat temu Dorota Jakuta z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przewidywała, że w 2015 r. ilość osadów ściekowych osiągnie poziom 662 tys. t Mg s.m., a w kolejnych trzech latach wzrośnie o 64 tys. t Mg s.m. Prognozy okazały się tra(...)
»

Przyjaźnie i bezpiecznie(...)

Polska jest krajem, w którym coraz więcej uwagi zaczyna się zwracać na jakość przestrzeni publicznych. Jedną z ich kategorii są tereny zieleni, które w dobie rodzącej się powoli świadomości ekologicznej mieszkańców, w coraz ciaśniej zabudowywanych przestrzeniach miejskich, zaczynają odgrywać rolę dobra luksusowego. Ważne jest zatem racjonalne wykorzystanie środków finansowych, jakimi dysponują samorządy, a które mogą być przeznaczone na zago(...)
»