Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"


  1. Śmietnikowa rewolucja? Czytaj

     Magdalena Dutka

     Małgorzata Pisarska-Jamroży


Polecane artykuły:

Lokalizacja wycieków w si(...)

Sieć wodociągowa, podobnie jak każdy duży obiekt, w którym prowadzony jest złożony proces, wymaga odpowiedniego systemu monitorującego. Jednym z poważnych i wciąż aktualnych problemów są niekontrolowane straty wody w sieci. Możliwym sposobem szybkiego wykrywania wycieków z sieci jest umieszczenie czujników pomiarowych na każdej rurze i w każdym węźle. Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się z olbrzymimi kosztami(...)
»

Przegląd prawa(...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»