Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perkolaty ze zmieszanych (...)

  Wypłukanie substancji organicznych rozkładalnych do roztworu – wodnego perkolatu to perkolacja. Zastosowanie tego procesu może być sposobem na obniżenie zawartości rozkładalnej materii organicznej w odpadach, a uzyskane perkolaty – ze względu na wysoką zawartość materii organicznej – mogą z powodzeniem być poddane beztlenowym procesom fermentacji w celu produkcji biogazu i ich oczyszczenia.   Odpady komunalne są (...)
»

Zmniejszanie śmiertelnośc(...)

Nowe metody Wraz ze wzrostem obszarów zurbanizowanych powiększają się tereny narażone na niekorzystne oddziaływania miasta: zjawisko miejskich wysp ciepła, koncentracja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza czy zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi i solą. W rejonach poddanych silnej urbanizacji obniża się lustro wód podskórnych, a szkieletowe, antropogeniczne gleby stanowią bardzo niekorzystne siedlisko dla życia i rozwoju roślin. Z tych (...)
»