Opłata recyklingowa

wydany w Recykling – 2002-10
  DRUKUJ

Ministerstwo Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych projekt nowelizacji ustaw związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przewiduje on stworzenie systemu opłat za wprowadzanie na rynek krajowy pojazdów przeznaczonych do demontażu.

Właściciel pojazdu, po zakończeniu okresu jego użytkowania (więcej niż 25 lat), będzie miał obowiązek przekazania go do rozbiórki. W przypadku nie wywiązania się z niego może być ukarany grzywną lub nawet aresztowany. Wyjątek stanowić będą oczywiście samochody zabytkowe, a także pojazdy o szczególnym znaczeniu dla historii motoryzacji lub te, które nie są już produkowane od 15 lat. Istnieje więc szansa, że nasze sta [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus