Logistyczny system zagospodarowania odpadów komunalnych

wydany w Recykling – 2002-10
  DRUKUJ
Usuwanie stałych odpadów komunalnych w miastach i gminach z reguły odbywa się w różny sposób. Sposoby organizowania selektywnej zbiórki odpadów, czy usuwania odpadów zmieszanych z posesji dalekie są od rozwiązań optymalnych, a zarządzanie składowiskami odpadów finansowane z opłat za składowanie odpadów powoduje ich szybkie zapełnienie. Skutkiem takiego podejścia jest występowanie szeregu problemów z gospodarką odpadami, która wymaga dofinansowania, rodzi problemy ekologiczne i społeczne związane z koniecznością budowy nowych składowisk, a mieszkańcy obciążeni są wysokimi opłatami za wywóz odpadów z posesji.

Dlatego Instytut Logistyki i Magazynowania, we współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu, opracował pierwszy w Polsce kompleks [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus