Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nagrodzić sortownie odpad(...)

Wprowadzenie do Konkursu kategorii „Lider Sortowni” zostało uznane przez organizatorów za pożądane i było odpowiedzią na kształtowanie się modelu gospodarki odpadami w Polsce. W ostatnich pięciu latach powstało w kraju kilkadziesiąt profesjonalnych obiektów sortowniczych. Łączna wydajność przerobowa istniejących sortowni odpadów wynosi ok. 200 tys. ton odpadów. Na ich budowę łącznie poni(...)
»

"Nie" dla składowisk, ale(...)

W 2011 r. cała Unia Europejska wyprodukowała ok. 2,5 bln ton odpadów, z czego składowanych było średnio 37%, a do spalarni trafiło ok. 23%. To znaczy, że ponad połowa zasobów naturalnych potrzebnych do wyprodukowania nowych produktów jest bezpowrotnie marnowana. Szacuje się, że z tej ilości odpadów ok. 500 mln ton rocznie mogłoby być ponownie użytych lub poddanych recyklingowi. Kontynuacja takiego postępowania w obliczu zubożania zasobów naturalnych i ich rosnących(...)
»