Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System obiegu dokumentów(...)

Na pewnym etapie rozwoju każdej organizacji następuje moment, gdy ilość spraw zaczyna przekraczać punkt krytyczny i staje się przeszkodą w jej dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Wydłuża się czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji niezbędnych do przetworzenia dokumentu, rośnie czas obsługi poszczególnych spraw, wzrasta niezadowolenie klientów i utrudniona jest realizacja funkcji kontrolnych. W takim momencie warto wdrożyć system, który skutecznie rozwiąże te problemy. Nie(...)
»

Szansa na „obejście” proc(...)

W projekcie założeń ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) proponuje się m.in. usprawnienie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz obniżenie wysokości opłat i kar w tym zakresie. Zapisy te jednak mogą budzić wątpliwości, czy owa „poprawa funkcjonowania” nie stanie się pretekstem lub nawet argumentem do masowego usuwania drzewostanu w gminach – i to w(...)
»