Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling pojazdów samoch(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Liczba samochodów eksploatowanych w Unii Europejskiej nieustannie rośnie. Miernikiem rozwoju stają się wskaźniki łączące wielkość populacji na danym obszarze i liczbę eksploatowanych pojazdów, przy czym bezpieczeństwo eksploatacji oraz ochrona środowiska są przedmiotem intensywnych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Przy stosunkowo dużym nasyceniu rynku pojazdami samochodowymi zaczęto dostrzegać problem i pot(...)
»

Ekologistyka w gospodrce (...)

Artykuł otwiera cykl poświęcony zagadnieniom wykorzystania możliwości logistyki w rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, traktując w szerokim ujęciu o różnych jej aspektach. Zagadnienia ochrony środowiska, gospodarki odpadami, czy ogólnie pojętej ekologii, rozpatrywane w aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym, w coraz większym stopniu dotykają kwestii zarządzania, rozwiązań projektowych i wdrażania ich wyników. Istotny(...)
»