Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Bez względu na to, w jakiej znajdujemy się przestrzeni miejskiej, często napotykamy mury domów czy ogrodzeń, które są zdewastowane przez graffiti. W ramach tego rodzaju twórczości oczywiście można znaleźć perełki, czego przykładem jest chociażby dorobek artystyczny Banksy’ego – znanego i nieuchwytnego jak dotąd graficiarza, który wielokrotnie tworzył na murach Londynu, a nawet Bagdadu, gdzie namalował żołnierza legitymującego osiołka. Takie ubarwianie r(...)
»

Postępująca degradacja zi(...)

Dynamiczny rozwój miasta staje się przyczyną degradacji zarówno zasobów zieleni miejskiej, jak i jej walorów przyrodniczych, klimatycznych oraz wypoczynkowych, które pomniejszają uciążliwości typowe dla dużych miast i zapewniają warunki do rekreacji. Jest to szczególnie widoczne w centrum Warszawy. Sytuacja budzi niepokój specjalistów z szeroko pojętej branż(...)
»