Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czystsze niebo nad Europą(...)

Komisja Europejska przedstawiła projekt wytycznych forsujących konieczność zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jako cel stawia się tam rok 2020, w którym w krajach EU udział energii odnawialnych w ogólnej produkcji wytwarzanej energii powinien wzrosnąć z 14% do 22%. W okresie przejściowym - ocenianym na lat pięć - poszczególne kraje "piętnastki" powinny dostosować (...)
»

Rola mikroorganizmów w oc(...)

Barbara Kołwzan Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi stanowi ciągle aktualny problem ekologiczny. Przyjmuje się, że 0,1-0,25% zużywanych produktów naftowych przedostaje się do środowiska, przy czym głównie są to paliwa silnikowe i surowa ropa naftowa. Z uwagi na toksyczne właściwości związków wchodzących w skład produktów naftowych, tereny nimi skażone powinny zostać szybko poddane zabiegom rekultywacyjnym. Mikroorganizmy degradujące produkty naftowe (...)
»