Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nadzieja w biomasie(...)

W maju odbywa się doroczne zgromadzenie członków Polskiej Izby Biomasy. W jakich nastrojach spotykają się przedstawiciele kilkudziesięciu firm, które postawiły na biznes biomasowy? W minionym roku podczas obchodów pięciolecia utworzenia Izby Gospodarczej Biomasy wspominano optymizm założycieli, którzy twierdzili, że po kilku latach od wstąpienia do Unii Europejskiej będzie to złoty interes. Dziś znowu słychać głosy członków, że stanie się tak z(...)
»

ESCO – nadzieja rynku efe(...)

Działania gminy związane z poprawą zarządzania energią w obiektach stanowiących jej własność przynoszą różnorakie korzyści: polepszają stan środowiska, powodują zmniejszenie jej obciążeń finansowych oraz obciążeń użytkowników budynków komunalnych, przyczyniają się pośrednio do kształtowania wśród społeczeństwa świadomości prośrodowiskowej, a wreszcie stanowią dowód zaangażowania gminy w walkę o stan środowiska i wzorzec korzystania z niego dla lokalnych p(...)
»