Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Certyfikacja biomasy – ob(...)

Współcześnie certyfikacja jest powszechna i znana we wszystkich dziedzinach gospodarki. Jest ona wymagana prawem krajowym lub europejskim, może być również dobrowolna. Udzielenie certyfikatu danej organizacji jest potwierdzeniem wdrożenia przez nią działań będących zgodnymi z określonymi kryteriami, w tym przepisami prawa, normami jakościowymi i najlepszymi praktykami w danej dziedzinie. Uzyskanie certyfikatu jest uwiarygodnieniem organizacji i wzmocnieniem jej pozy(...)
»

Gdy ilość modeli „n” dąży(...)

Obecny system ustalania ceny w branży wod-kan oparty jest na rozporządzeniu z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf (…). Wskazuje się tu swoiste rozdwojenie jaźni – zatwierdzający jest zazwyczaj jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa wod-kan. Coraz częściej słyszy się jednak propozycje innego niż dotychczas regulowania tych cen i wprowadzenia instytucji zewnętrznego regulatora. Taki zewnętrzny regulator – centralny lub regionalny – weryfik(...)
»