Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działania antysmogowe – o(...)

W ostatnich miesiącach w Polsce trwa dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia występowania smogu. Główną jego przyczyną, oprócz emisji spalin z pojazdów, jest niska emisja powstająca wskutek ogrzewania mieszkań urządzeniami niespełniającymi jakichkolwiek norm dotyczących wielkości emisji szkodliwych substancji. Ponadto równie niebezpieczne jest spalanie w kotłach paliw, które są odpadami pochodzenia komunalnego bądź nieodpowiadających jakimkolwiek normom jakościowym, tzw. ekologiczne paliwa n(...)
»

Usuwanie boru z roztworów(...)

Bor jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komponentach środowiska – od atmosfery przez biosferę, hydrosferę po litosferę. Jest mikroelementem mającym istotny wpływ na rozwój roślin i zwierząt, jednak w zbyt wysokich stężeniach może negatywnie oddziaływać na zdrowie zwierząt i ludzi. W związku z tym faktem, w ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia związkami boru i rozpoczęto poszukiwania sposobów usuwani(...)
»