Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia. Tom III Pod red. Barbary Gworek Warszawa 2005 ISBN 85-60312-05-2 W kolejnym tomie monografii (pierwszy wydany w 2001 r., drugi – w 2003 r.) prezentowane są prace na temat zagadnień związanych z bioakumulacją, toksycznością pierwiastków oraz ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom tej akumulacji. Szer(...)
»

Stawiani za wzór(...)

Unia Europejska wnosi wkład finansowy do projektów realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest to bezpośredni powód, dla którego beneficjenci państw członkowskich, w tym także Polski, podejmują szereg działań, mających na celu pozyskanie unijnego dofinansowania na proekologiczne inwestycje. Jednak proces wdrażania projektu jest zadaniem niełatwym, napotykającym na stale zmieniające się przepisy prawa czy jego różne interpretacje. (...)
»