Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Pieniądze Pod koniec lipca Sejm uchwalił Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zwiększa udział samorządu w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz przyznaje samorządom udziały w podatkach pośrednich. Przewiduje ona też likwidację niektórych centralnych funduszy i agencji rządowych oraz przekazanie ich zadań i środków do samorządów. 11 sierpnia br. do ustawy wniósł poprawki Senat. Informacja Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygo(...)
»

GIS w przedsiębiorstwach (...)

W Polsce pierwsze szczegółowe badania nad stanem wdrożenia i wykorzystania GIS w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych prowadził m.in. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. W swojej publikacji z 2008 r. podkreślał, iż o ile w 1997 r. w grupie największych zakładów zaledwie 30% z nich rozpoczęło proces wdrażania systemów informacji przestrzennej, to 10 lat później już ponad połowa respondentów deklarowała implementację GIS w swoich jednostkach1. (...)
»