Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korzyści i koszty partner(...)

Wobec zaniedbań w zakresie usług publicznych powstałych w Polsce w dobie realnego socjalizmu władze publiczne stanęły przed wyzwaniem, jakim jest rozbudowanie w jak najkrótszym czasie szeroko rozumianej infrastruktury przy bardzo ograniczonym budżecie. Od lat poszukiwano zatem „cudownego”sposobu, który umożliwiłby zaangażowanie dużych nakładów finansowych przy minimalnym obciążeniu budżetów podmiotów sektora publicznego. Takim sposobem okazało(...)
»

Architektura krajobrazu w(...)

W ochronie powietrza należy korzystać z planowania przestrzennego oraz wykorzystywać zieloną i błękitną infrastrukturę. Nie tylko pozwoli to chronić powietrze, ale też przyniesie współkorzyści dla mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby we wdrażaniu polityki ochrony powietrza uczestniczyli architekci krajobrazu, planiści i specjaliści od zieleni. W teorii zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza nie jest trudne. Znając najważniejsze źródła emisji zaniecz(...)
»