Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Geneza tworzenia pierwszych budowli przeciwpowodziowych jest tak długa jak historia samej inżynierii wodnej. Władca starożytnego Egiptu, Menes, przegrodził Nil błotem. Najprawdopodobniej użył on do tego glinianych tarasów lub grobli po to, aby zatrzymać wodę na nisko położonym terenie podczas corocznego cofania się powodzi. Faraonowie w Egipcie budowali kanały1. Do najstarszych budowli ochrony przeciwpowodziowej należą wały odgradzające od rzeki mi(...)
»

Usuwanie drzew lub krzewó(...)

Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki. Z punktu widzenia posiadaczy nieruchomości oraz organów odpowiedzialnych za ochronę zieleni, bardzo ważnym zagadnieniem jest więc precyzyjne ustalenie, w(...)
»