Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto zyska na rozszerzonej(...)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta to zespół działań, które – dostarczając dodatkowych środków na gospodarowanie odpadami – mobilizują producentów do zadań realnie przekładających się na osiąganie wyższych poziomów recyklingu i kompleksową ochronę środowiska. Mechanizm ten jest wdrażany sukcesywnie od lat i przybiera różne formy, od realnych po wręcz symboliczne. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) tworzy mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności produ(...)
»

Kalendarium(...)

26-28.08.2016, Poznań 1 Spartakiada Samorządowa Organizator: Konsulting Konrad Tuszewski Info: 791-404-038; biuro@spartakiadasamorzadowa.pl; www.spartakiadasamorzadowa.pl   6-8.09.2016, Białystok XX Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” (...)
»