Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Minister Henryk Kowalczyk podczas naszej debaty stwierdził, że wprowadzenie ROP to jego marzenie. Nie tylko jego. W przygotowanie prawnych rozwiązań powinni być włączeni wszyscy interesariusze.   Rosnących kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami nie dało się dłużej utrzymać bez podnoszenia cen. Wyniki rozstrzyganych w ostatnich miesiącach przetargów nie pozostawiają złudzeń. Jeśli gdzieś nie podniesiono jeszcze opłaty za zagospodar(...)
»

W statystycznym ujęciu(...)

  Jak wyglądał rynek usług komunalnych w Polsce w 2011 r.? Jakie można zaobserwować tendencje zmian w tym obszarze działalności? Odpowiedzi na te pytania przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Choć informacje zawarte w opracowaniu GUS-u pt. „Infrastruktura komunalna w 2011 r.” są niezwykle cenne, to jednak należy mieć na względzie fakt, że przekazywane do Urzędu dane z samorządów, instytucji i branżowych przedsiębiorstw nie zawsze są zgodne ze stane(...)
»