Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy wyznaczania obsz(...)

Pytania wokół aglomeracji piętrzą się. Dlaczego mają powstawać? Jak powinno się je planować i projektować? Jakie są największe problemy? Nasuwa się kilka odpowiedzi. Dlaczego tworzy się aglomeracje? Sprawa jest aż nadto jasna. Prócz oczywistych korzyści ekologicznych w poszczególnych gminach, należy doprowadzić do pewnej standaryzacji europejskiej. Wyposażenie aglomeracji(...)
»

Wspólny front?(...)

Z końcem 2005 r. w decydującą fazę wkroczyły prace legislacyjne związane z wprowadzaniem tzw. standardów w gospodarce odpadami. O potrzebie ich wprowadzenia nie trzeba nikogo w branży specjalnie przekonywać. PIGO, inaugurując swą działalność w 2003 r., za podstawowy postulat uznało wyznaczenie dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej, które powinny stanowić jednolite w skali kraju i czytelne kryteria udzielania przez gminy (...)
»