Najnowsze artykuły

Ekowizerunek firm – czy t(...)

Transformacja gospodarcza, wprowadzająca wolny rynek w naszym kraju, zgodnie z marketingową zasadą „czterech P” wymogła konieczność promowania produktu. Początkowo siermiężne i przewidywalne reklamy z czasem ewoluowały wskutek rozmaitych marketingowych trendów. Jednym z takich nich było pojawienie się mody na najsubtelniejszą, ale też najtrwalszą z form reklamowych, a więc na wizerunek. Najpierw znaczenie wizerunku było dość nieokreślone – firma po prostu miała się dobrze kojarzyć klientom. Z(...)
»

Dialog społeczny - prakty(...)

Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny (...)
»

Czy już naprawiamy?

Bazą dla ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym była dyrektywa nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r., która w założeniach przewidywała stopniowe wdrażania do 2021 r. Wtedy ma wejść w życie obowiązek zbierania odpadów w ilości 65% masy wprowadzonej na rynek, co w przypadku Polski oznaczać będzie 11 kg na obywatela. Jednak po wczytaniu się w postulaty Senackiej Komisji, która za pilną (!) uznaje potrzebę znowelizowania ustawy, przypomina się nie tak odległy 2015(...)
»

Recykling polipropylenu z(...)

W historii zakładu Kovohute Příbram w Czechach wielkie piece stanowiły podstawowe urządzenia do wytapiania. Początkowo były one wykorzystywane do produkcji surówki ołowiu z lokalnych rud, a w latach 50. XX w. zaczęto używać ich zarówno do przetwórstwa rud, jak i odpadów ołowiowych. Stopniowo coraz więcej ołowiu pozyskiwano z zużytych akumulatorów. W 1972 roku wstrzymano dostawy koncentratów ołowiu oraz srebra do zakładu i odtąd jest on wykorzystywany wyłącznie jako obiekt gospodarki wtórnej. (...)
»

Niewykorzystany potencjał(...)

Strumień odpadów powstający w efekcie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów samochodowych jest zależny od uregulowań prawno-administracyjnych oraz podaży aut trafiających do recyklerów. Obowiązujące poziomy Obowiązki w zakresie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu określono w art. 28 i 60 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziomy te są tożsame z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2000/53/WE, tj. od 2015 r(...)
»

W kierunku GOZ-u

Jakie dostrzega Pan problemy w zakresie zbiórki ZSEE oraz baterii na terenie Polski i co mogłoby pomóc w ich rozwiązaniu? W zbieraniu, a szerzej – w zbieraniu i recyklingu ZSEE – największym problemem jest, moim zdaniem, istnienie nielegalnych kanałów zbiórki i „przetwarzania”. Po prostu cześć sprzętu lub niektóre jego elementy mają znaczną wartość. Następuje ich odseparowanie przez nielegalnych operatorów lub złomiarzy. Pozostała frakcja odznacza się mniejszą warto(...)
»

Granice stawia tylko wyob(...)

Czym jest dla Pani ekologia? Co oznacza ekologiczny styl życia? To jest moja pasja, jak również sposób na życie w zdrowiu całej mojej rodziny. Kiedyś działałam bardziej w obszarach związanych z ochroną środowiska, ale od kiedy urodziły się moje dzieci, zdałam sobie sprawę, że takie ekologiczne działania można przełożyć na wszystkie dziedziny naszego życia, chociażby na budowanie domów energooszczędnych, ekologiczny design, wykorzyst(...)
»

Motoryzacja w kontrze z o(...)

Cały czas szukam odpowiedzi. Dlaczego odważyłem się połączyć te dwa obszary? Winny jest marketing. Przemysł motoryzacyjny i jego produkty to jedne z najczęściej atakujących nas reklam. Co chwilę widzimy i wmawia się nam, że nasze obecne auto jest już niemodne, za stare, za mało ekologiczne. Możemy kupić, wynająć, wziąć w leasing lub tylko pojeździć przez chwilę. I wszyscy podkreślają, że jest to ekologiczne. Normy emisji spalin. Tlenki azotu, dwutlenki węgla i liczba zaworów na cyli(...)
»

Polecane artykuły

Postępowanie z osadami śc(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w rozdziale 5 zawiera szereg postanowień, dotyczących postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, wśród nich z osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, ale tylko komunalnych. Przepisy te służą dostosowaniu polskiego prawa do unijnych dyrektyw. Artykuł 43 tej ustawy, dotyczący postępowania z osadami ściekowymi, przejmuje postanowienia d(...)
»

O peletach i brykietach w(...)

Już po raz ósmy w dniach 16-18 czerwca br. w Bydgoszczy odbędą się Targi Pellets-Expo & Brykiet-Expo. Tematyka targów jest wciąż aktualna, bowiem produkcja pelet i brykietów oraz urządzeń do ich produkcji rozwija się w szybkim tempie. Nowej generacji paliwa produkowane z biomasy drzewnej, pochodzenia rolniczego bądź mieszanek biomasowych wymagają promocji. Po raz kolejny podczas towarzyszącej targom konferencji będziemy starali się odpowiedzieć na pytani(...)
»