Najnowsze artykuły

Świat odpadów

Świat odpadów   Opakowanie z głębi oceanu Butelką wykonaną w całości z tworzyw sztucznych wydobytych z oceanów i pozyskanych od konsumentów może się pochwalić przedsiębiorstwo Procter & Gamble. Opakowanie wykorzystywane jest w dystrybucji flagowego produktu firmy – płynu do mycia naczyń (Fairy). Jak mówią przedstawiciele firmy, celem projektu jest zwiększanie świadomości w kwestii zanieczyszczenia oceanó(...)
»

Recykling elementem GOZpo(...)

Czasopismo „Recykling”, które prowadzę od dziesięciu lat, przechodziło metamorfozy – od dodatku do „Przeglądu Komunalnego”, poprzez samodzielny miesięcznik, po kwartalnik z nowym formatem i designem. Podobne zmiany dotykały pojęcia „recykling”. Dotychczas pożądanym i faworyzowanym, a w obliczu nowego – gospodarki obiegu zamkniętego – jednym z dobrze działających trybików koła powstającego nowego modelu biznesowego.  Nad tym, czym jest – lub ma być – GOZ prowadzone są szerokie rozm(...)
»

Jedna jaskółka wiosny nie(...)

Nie można było przejść obojętnie obok tego tematu, wszakże na łamach „Recyklingu” od lat pojawiają się artykuły o tym, że system gospodarki odpadami wymaga poprawy i uszczelnienia, w tym zlikwidowania szarej strefy. Niestety, i tak się zdarza, iż na aktualności nie tracą kilka lat wcześniej publikowane artykuły poświęcone zagadnieniom uzdrowienia systemu. Niektórzy są już zmęczeni tą walką, chcą pracować wg uczciwych i przejrzystych zasadach oraz otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją często(...)
»

Bariery dla wdrażania GOZ(...)

W odpowiedzi na europejskiej propozycji dotyczące GOZ-u – gospodarki o obiegu zamkniętym – zrodziła się inicjatywa opracowania polskiej mapy drogowej, która zaproponowałaby krajowe działania w tym zakresie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju przygotowano wstępny projekt, w którym zawarto cztery rozdziały, zdaniem ich twórców, odzwierciedlające priorytety GOZ-u z uwzględnieniem specyfiki i priorytetów polskiej gospodarki. Są nimi zrównoważona produkcja, zrównoważona(...)
»

Ekowizerunek firm – czy t(...)

Transformacja gospodarcza, wprowadzająca wolny rynek w naszym kraju, zgodnie z marketingową zasadą „czterech P” wymogła konieczność promowania produktu. Początkowo siermiężne i przewidywalne reklamy z czasem ewoluowały wskutek rozmaitych marketingowych trendów. Jednym z takich nich było pojawienie się mody na najsubtelniejszą, ale też najtrwalszą z form reklamowych, a więc na wizerunek. Najpierw znaczenie wizerunku było dość nieokreślone – firma po prostu miała się dobrze kojarzyć klientom. Z(...)
»

Dialog społeczny - prakty(...)

Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny (...)
»

Czy już naprawiamy?

Bazą dla ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym była dyrektywa nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r., która w założeniach przewidywała stopniowe wdrażania do 2021 r. Wtedy ma wejść w życie obowiązek zbierania odpadów w ilości 65% masy wprowadzonej na rynek, co w przypadku Polski oznaczać będzie 11 kg na obywatela. Jednak po wczytaniu się w postulaty Senackiej Komisji, która za pilną (!) uznaje potrzebę znowelizowania ustawy, przypomina się nie tak odległy 2015(...)
»

Recykling polipropylenu z(...)

W historii zakładu Kovohute Příbram w Czechach wielkie piece stanowiły podstawowe urządzenia do wytapiania. Początkowo były one wykorzystywane do produkcji surówki ołowiu z lokalnych rud, a w latach 50. XX w. zaczęto używać ich zarówno do przetwórstwa rud, jak i odpadów ołowiowych. Stopniowo coraz więcej ołowiu pozyskiwano z zużytych akumulatorów. W 1972 roku wstrzymano dostawy koncentratów ołowiu oraz srebra do zakładu i odtąd jest on wykorzystywany wyłącznie jako obiekt gospodarki wtórnej. (...)
»

Polecane artykuły

Spotkanie z antyPolakiem

Do wyboru tematu skłoniła mnie namiętna dyskusja dotycząca niewydanej jeszcze książki Grossa „Strach”. Jeszcze prawie nikt jej nie czytał, a liczba „powołanych”, ferujących z wielką pewnością siebie różne sądy, opinie czy wręcz wyroki, jest chyba większa niż czytających książki w tym kraju. Na pewno jest to jedna z nielicznych publikacji, posiadających tak wiele recenzji na długo przed ukazaniem się. Aż ciśnie się podejrzenie Grossa o zręczny m(...)
»

Produkcja paliw gazowych (...)

Najpopularniejszym sposobem unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest ich składowanie. Jednak po zdeponowaniu odpadów na składowisku problem ich unieszkodliwienia się nie kończy, bowiem podlegają one przemianie w wyniku działalności mikroorganizmów, rozkładających frakcję biodegradowalną na prostsze związki organiczne oraz powodujących częściową ich mineralizację. W wyniku tych przemian powstaje szereg związków o różnej konsystencji, z których część, stanowiąca tzw. biogaz, emitowana jest do at(...)
»