Najnowsze artykuły

Jedna jaskółka wiosny nie(...)

Nie można było przejść obojętnie obok tego tematu, wszakże na łamach „Recyklingu” od lat pojawiają się artykuły o tym, że system gospodarki odpadami wymaga poprawy i uszczelnienia, w tym zlikwidowania szarej strefy. Niestety, i tak się zdarza, iż na aktualności nie tracą kilka lat wcześniej publikowane artykuły poświęcone zagadnieniom uzdrowienia systemu. Niektórzy są już zmęczeni tą walką, chcą pracować wg uczciwych i przejrzystych zasadach oraz otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją często(...)
»

Bariery dla wdrażania GOZ(...)

W odpowiedzi na europejskiej propozycji dotyczące GOZ-u – gospodarki o obiegu zamkniętym – zrodziła się inicjatywa opracowania polskiej mapy drogowej, która zaproponowałaby krajowe działania w tym zakresie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju przygotowano wstępny projekt, w którym zawarto cztery rozdziały, zdaniem ich twórców, odzwierciedlające priorytety GOZ-u z uwzględnieniem specyfiki i priorytetów polskiej gospodarki. Są nimi zrównoważona produkcja, zrównoważona(...)
»

Ekowizerunek firm – czy t(...)

Transformacja gospodarcza, wprowadzająca wolny rynek w naszym kraju, zgodnie z marketingową zasadą „czterech P” wymogła konieczność promowania produktu. Początkowo siermiężne i przewidywalne reklamy z czasem ewoluowały wskutek rozmaitych marketingowych trendów. Jednym z takich nich było pojawienie się mody na najsubtelniejszą, ale też najtrwalszą z form reklamowych, a więc na wizerunek. Najpierw znaczenie wizerunku było dość nieokreślone – firma po prostu miała się dobrze kojarzyć klientom. Z(...)
»

Dialog społeczny - prakty(...)

Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny (...)
»

Czy już naprawiamy?

Bazą dla ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym była dyrektywa nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r., która w założeniach przewidywała stopniowe wdrażania do 2021 r. Wtedy ma wejść w życie obowiązek zbierania odpadów w ilości 65% masy wprowadzonej na rynek, co w przypadku Polski oznaczać będzie 11 kg na obywatela. Jednak po wczytaniu się w postulaty Senackiej Komisji, która za pilną (!) uznaje potrzebę znowelizowania ustawy, przypomina się nie tak odległy 2015(...)
»

Recykling polipropylenu z(...)

W historii zakładu Kovohute Příbram w Czechach wielkie piece stanowiły podstawowe urządzenia do wytapiania. Początkowo były one wykorzystywane do produkcji surówki ołowiu z lokalnych rud, a w latach 50. XX w. zaczęto używać ich zarówno do przetwórstwa rud, jak i odpadów ołowiowych. Stopniowo coraz więcej ołowiu pozyskiwano z zużytych akumulatorów. W 1972 roku wstrzymano dostawy koncentratów ołowiu oraz srebra do zakładu i odtąd jest on wykorzystywany wyłącznie jako obiekt gospodarki wtórnej. (...)
»

Niewykorzystany potencjał(...)

Strumień odpadów powstający w efekcie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów samochodowych jest zależny od uregulowań prawno-administracyjnych oraz podaży aut trafiających do recyklerów. Obowiązujące poziomy Obowiązki w zakresie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu określono w art. 28 i 60 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziomy te są tożsame z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2000/53/WE, tj. od 2015 r(...)
»

W kierunku GOZ-u

Jakie dostrzega Pan problemy w zakresie zbiórki ZSEE oraz baterii na terenie Polski i co mogłoby pomóc w ich rozwiązaniu? W zbieraniu, a szerzej – w zbieraniu i recyklingu ZSEE – największym problemem jest, moim zdaniem, istnienie nielegalnych kanałów zbiórki i „przetwarzania”. Po prostu cześć sprzętu lub niektóre jego elementy mają znaczną wartość. Następuje ich odseparowanie przez nielegalnych operatorów lub złomiarzy. Pozostała frakcja odznacza się mniejszą warto(...)
»

Polecane artykuły

Baza danych HYDI

  Po raz pierwszy w historii informacje na temat małej hydroenergetyki w 27 krajach unijnych zostały zgromadzone w jednej, kompletnej bazie, obejmującej: ·      dane energetyczne: zainstalowaną moc, liczbę elektrowni wodnych, roczną wielkość produkcji energii elektrycznej, roczne zużycie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych, prognozy (ilość inwestycji, które posiadają komplet wymaganych pozwoleń(...)
»

Metamorfoza placu Grzybow(...)

W wielkomiejskiej przestrzeni istnieje ogromna potrzeba tworzenia przyjaznych miejsc, w których architektura, człowiek, przyroda i historia stanowią harmonijną całość. Na to zapotrzebowanie w ścisłym centrum stolicy będzie odpowiadał plac Grzybowski. Krajobraz Warszawy ulega dynamicznym przemianom. Rosnąca liczba nowych inwestycji w ścisłym centrum wpływa na zmiany przestrzenne i funkcjonalne miasta. Powoli „puste” obszary zaczynają zapełniać się szklanymi,(...)
»