Dopływy powierzchniowe służące natlenianiu jezior przepływowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-6
  DRUKUJ

Dopływy powierzchniowe służące natlenianiu jezior przepływowych

Korzyści środowiskowe natleniania głęboczka przez wodę dopływu powierzchniowego są bezsporne w kontekście ograniczania uwalniania biogenów z osadów dennych. Niemniej jednak o powodzeniu przedsięwzięcia będzie decydował szereg czynników zarówno środowiskowych (np. fizykochemicznych, morfometrycznych, hydrologicznych, ekologicznych), jak i technicznych oraz formalnoprawnych.

Nie kwestionując potrzeby priorytetowego traktowania działań ochronnych w zlewniach jeziornych, nie można pominąć konieczności doskonalenia metod rekultywacji zbiorników wodnych. Należy jednocześnie brać pod uwagę, że niezależnie od rodzaju prac podejmowanych dla odnowy ekosystemu wodnego łączy je zazwyczaj wspólna cecha – są to zamierzenia relatywnie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus