W trosce o obszary chronione na Dolnym Śląsku

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-5
  DRUKUJ

W państwach członkowskich UE najważniejszym rozwiązaniem prawnym i organizacyjnym mającym utrzymać różnorodność biologiczną jest program Natura 2000, oparty na sieci obszarów ochrony wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wprowadzenie w Polsce tej formy ochrony spowodowało jednak powstanie licznych konfliktów społecznych, związanych ze sposobami gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Konflikty pojawiały się już od początku ustanawiania i wdrażania sieci Natura 2000 w naszym kraju. Ich źródłami na poziomie lokalnym są głównie fatalny wizerunek tej sieci, nieufność samorządów wynikająca ze złych doświadczeń ze współpracy z administracją centralną, brak doświadczenia administracji w gminach, ograniczony czas i niewystarczające środki przeznaczone na komunikację społeczną, traktowanie zagadnień społeczno [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus