Uprawnienia gmin w ustawie o ochronie praw lokatorów

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-5
  DRUKUJ

Istotne zmiany w Ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1234, ze zm.) weszły w życie 21 kwietnia 2019 r.

Zmiany te wynikają z art. 2-4 oraz 6 Ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 20 kwietnia 2018 r. poz. 756).

Umowa o najem socjalny zamiast lokali socjalnych

W świetle znowelizowanej ustawy gmina – na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie – zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus