System gospodarki odpadami do zmiany

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-5
  DRUKUJ

Podczas posiedzenia w Gliwicach 6 kwietnia 2019 r. członkowie Zarządu wybrali Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, na trzeciego wiceprezesa ZMP oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, na skarbnika.

Już na pierwszym posiedzeniu Zarządu ZMP w Poznaniu 5 marca br. wybrano dwóch wiceprezesów Związku i skarbnika. Zastępcami prezesa Związku zostali Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (Koalicja Obywatelska) i Paweł Osiewała, prezydent Sieradza (Zjednoczona Prawica). Stanowisko sekretarza będzie piastował, jak w poprzedniej kadencji, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa (Ludowcy). Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, zaproponował, aby w związku ze zwiększeniem liczby członków Zarządu Związku rozszerzyć skład prezydium o czwartego wiceprezesa. Do tego jednak potrzebna jest zmiana w Statucie ZMP.

W tr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus