Wytyczne dla ruchu rowerowego do poprawek

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-5
  DRUKUJ

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBR) przedstawiła do konsultacji „Projekt wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego”. Dobrze, że Polska – wzorem innych krajów – będzie posiadała krajowy dokument wskazujący, jak należy projektować infrastrukturę rowerową. Szkoda, że zawiera on sporo błędów.

Z powodu braku takiego dokumentu poszczególne miasta, a nawet regiony dotychczas przygotowywały własne standardy projektowe. Projektowany przez KRBR dokument zawiera wiele cennych zapisów, ale, niestety, także błędów formalnych w postaci oznakowania niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym na autorskich rysunkach przedstawiających zalecane przykłady. Proponuje rozwiązania wadliwe, a szereg przedstawianych przykładów wymaga wyczerpującego komentarza, aby korzystający z wytycznych nie powielali wad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus