Samorządy stawiają na autobusy niskoemisyjne

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-5
  DRUKUJ

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek rozwijania transportu publicznego przyjaznego środowisku. Są one zobowiązane do wymiany 30% autobusów do 2028 r. na zeroemisyjne. Jak miasta wywiązują się z tego zadania?

Rozwój elektromobilności jest jednym z kluczowych projektów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W marcu 2017 r. na wniosek ministra energii rząd przyjął dwa kluczowe dokumenty: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Została w nich określona kompleksowa polityka państwa w tym obszarze.

– Rozwój elektromobilności to jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza w aglomeracjach miejski [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus