Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Wnioski legislacyjne zaak(...)

Podczas posiedzenia w Kielcach 13 grudnia ub.r. członkowie Zarządu ZMP poparli wnioski Inowrocławia i Krakowa. Pierwszy dotyczy możliwości starania się o uzyskanie przez miasta prezydenckie statusu miasta na prawach powiatu. Drugi – problemów z przekształceniem prawa wieczystego w prawo własności. Zarząd pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Wprowadza on rozwiązania zapobiegające przekształceniu się zgromadzeń p(...)
»

Wokół noweli…(...)

Wspomniana w tytule nowela to oczywiście ta z 1 lipca ub.r., zmieniająca treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Już na wstępnym etapie zakładała ona brawurowo-rewolucyjną interwencję w istniejący system, jednocześnie tworząc przepisy przejściowe, tak aby aktem destrukcji (wraz z wywłaszczeniami!) nie ziścił się rewolucyjny chaos (z brakami aprowizacyjnymi włącznie). Obawiamy się jednak, że przejściówki nie do końca są przemyślane, więc pewne ślady de(...)
»