Osadów ściekowych będzie coraz więcej

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-4
  DRUKUJ

Z uwagi na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków prognozuje się, że ilość komunalnych osadów ściekowych wymagających zagospodarowania będzie wzrastała.

Oczyszczanie ścieków komunalnych odbywa się na coraz wyższym poziomie, efektem czego są ścieki oczyszczone o bezpiecznych wartościach. W procesie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe,
które często generują obciążenia finansowe dla zakładów gospodarki komunalnej.

Rodzaje osadów

W ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków można wyodrębnić dwa zasadnicze rodzaje osadów:

osad wstępny, powstający w wyniku sedymentacji łatwo opadających zawiesin organicznych, realizowanej w osadnikach wstępnych,

osad po biologicznym oczyszczaniu ścieków (osad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus