Kierunki rozwoju ciepłownictwa lokalnego

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-4
  DRUKUJ

Kierunki rozwoju ciepłownictwa lokalnego

Przemiany gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., poskutkowały likwidacją wielu gałęzi przemysłu – emitenta szkodliwych substancji. Jakość powietrza systematycznie rosła do 2000 r. Natomiast w ciągu ostatnich lat normy jakości powietrza w Polsce znów są przekraczane, zmieniła się jedynie struktura generowania zanieczyszczeń.

Według Raportu Europejskiej Agencji Środowiska1, zanieczyszczenia o największym stężeniu stanowią pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)piren, zaliczany do węglowodorów aromatycznych (WWA). W tabeli zaprezentowano udział poszczególnych sektorów w emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza, które przyczyniają się do powstawania smogu. Około połowa pyłów generowana jest przez procesy spalania poza przemysłem or [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus