Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zbyt wiele, zbyt szybko(...)

Wiele kontrowersji i obaw, już od kilku miesięcy, wywołują zmiany proponowane przez Ministra Finansów w zakresie podatku od towarów i usług, które będą obowiązywać w 2013 r. Projekt w dużej mierze zmienia dotychczasowe regulacje, jednak te najważniejsze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – to moment powstawania obowiązku podatkowego oraz zasady wystawiania faktur.   Aktualnie projekt ustawy jest jeszcze uzgad(...)
»

Dialog konkurencyjny Cz. (...)

Do końca zeszłego roku nie było wielu okazji, aby sięgać po dialog konkurencyjny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z uchwaleniem Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r. Niedawno minęły trzy lata od czasu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 25 maja 2006 r., w wyniku której w polskim prawie pojawił(...)
»