Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Odpady z przemysłu mięsne(...)

Unia Europejska w 1997 r. wprowadziła zakaz wykorzystywania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt rzeźnych. Przepis ten spowodował pojawienie się ogromnych problemów z zagospodarowaniem dużych ilości odpadów powstających w trakcie uboju zwierząt rzeźnych i przetwórstwie mięsa, które wcześniej stanowiły surowiec do produkcji mączek mięsno-kostnych. Brak prawidłowego zagospodarowania tych odpadów może stanowić istotne zagrożenie środowisk(...)
»