Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-2
  DRUKUJ

Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków

Ciepło odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do innych procesów technologicznych np. suszenia osadów ściekowych.

Zagospodarowanie energii odpadowej umożliwia uzyskanie szeregu korzyści, związanych m.in. z:

  • obniżeniem nakładów na przetwarzanie i uszlachetnianie paliw,
  • zmniejszeniem ilości stałych odpadów powstałych w procesie spalania,
  • obniżeniem nakładów na transport paliw i przesyłanie nośników,
  • zmniejszeniem zużycia paliw kopalnych,
  • obniżeniem emisji gazowych produktów spalania,
  • redukcją poziomu szkód górniczych1.

Duża pojemność cieplna

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus