Przegląd Prawa

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-2
  DRUKUJ

Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

 

Skarga do sądu administracyjnego od decyzji w sprawie opłat za usługi wodne

Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 1063/18).

W przedmiotowej sprawie WSA w Szczecinie analizował czy istnieje możliwość wniesienia bezpośrednio skargi do sądu administracyjnego od decyzji w sprawie opłat za usługi wodne wydanej przez wójta z uwagi na zaniechanie uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Otóż, 27 marca [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus