Czy ta nowelizacja to przełom?

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-2
  DRUKUJ

Po lekturze projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaka w pierwszych dniach stycznia tego roku została opublikowana, tytułowe pytanie staje się oczywiste. Przedmiotowy projekt zawiera wiele rozwiązań, mogących wpłynąć na kształtowanie się kosztów systemu gospodarki odpadami. Skupię się więc na najważniejszych kwestiach o charakterze systemowym, jakie mają ulec zmianie.

 

Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada m.in.

- odstąpienie od regionalizacji gospodarki odpadami w ramach województwa; zobowiązanie gmin do odrębnej organizacji przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów,

- zobligowanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dokonywania minimum raz w roku kontroli podmiotów, z którymi został [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus