Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Ocena Cyklu Życia (LCA)(...)

Nowa metoda szacowania ekologicznych skutków działalności gospodarczej W obowiązującym obecnie w Polsce systemie przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie działania związane z odzyskiem polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości, w części lub prowadzącym do odzyskania z odpadów substancji, materiałów bądź energii. Istotne stają się także wybrane formy odzysku, określane jako recykling. Działani(...)
»

Receptura na cynk(...)

Recykling wkracza na salony gospodarki. Kurczące się zasoby surowców przy rosnącym na nie zapotrzebowaniu skłaniają do odpowiedzialnego ich wykorzystywania, a przede wszystkim do poszukiwania innych sposobów ich pozyskiwania, zwłaszcza z odzysku i recyklingu. Niezbędne staje się ukierunkowanie działań na tworzenie zasobooszczędnej gospodarki. A nawet należy pójść o krok dalej, dążąc do wypracowania modelu gospodarki o zamkniętym obiegu.(...)
»