Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Jubileusz ZMP(...)

Stanowiska w sprawie zmian w systemie edukacji oraz w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach, a także wnioski dotyczące rewitalizacji i polityki społecznej przyjęli delegaci z miast członkowskich ZMP na spotkaniu w Dąbrowie Górniczej. XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 3 i 4 marca 2016 r., połączono z przypadającym w tym roku jubileuszem ZMP – 25-lecia restytucji oraz 100-lecia praw miejskich Dąbrowy Górnicze(...)
»

Formy organizacyjne przed(...)

Realizacja zadania własnego w zakresie zaopatrzenia w ciepło wymaga podjęcia przez gminę działalności gospodarczej. Działalność tę może prowadzić zarówno sama gmina np. w formie wydzielonego zakładu budżetowego lub powołana przez nią spółka prawa handlowego. Zadania te równie dobrze może realizować każdy inny niepowiązany kapitałowo i organizacyjnie z gminą podmiot gospodarczy, który zaopatrzenie w ciepło będzie realizował na warunkach określonych w odpowiedniej umowie. (...)
»