Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Sposoby kalkulacji aukcyj(...)

Najwięcej wątpliwości wśród potencjalnych uczestników aukcji budzi zagadnienie związane z pomocą publiczną, a w szczególności z art. 39 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 (dalej u.ź.e.). Wątpliwości te ujawniły się szczególnie podczas panelu dyskusyjnego poświęconego systemowi aukcyjnemu odnawialnych źródeł energii, zorganizowanego w ramach październikowego Forum Czystej Energii w trakcie targów Pol-Eco-System. Przywoła(...)
»

Place miejskie(...)

Zagospodarowanie placów miejskich to jedno z trudniejszych wyzwań urbanistycznych, zarówno dla władz, jak i architektów krajobrazu. Place powinny oddawać charakter danego miejsca, podkreślać jego oryginalność i piękno. Są centralnymi elementami miast. To tam zwykle odbywają się wszelkiego rodzaju publiczne wydarzenia, takie jak koncerty czy demonstracje. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiadały na potrzeby swoich mieszkańców, były funkcjonalne i estetyczne. (...)
»