Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Coraz więcej wątpliwości(...)

Marcin Korolec, prezydent Szczytu Klimatycznego COP19   Za nami najważniejsza, międzynarodowa konferencja, jaka w tym roku odbyła się w Polsce – Szczyt Klimatyczny COP19. Przez 12 dni delegaci ze 194 krajów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, reprezentanci miast i biznesu dyskutowali o globalnej polityce klimatycznej. W mojej opinii, ale też innych uczestników Szczytu – m.in. Christiany Figueres, sekretarz generalnej Ko(...)
»

Procedury oceny oddziaływ(...)

Znaczącym instrumentem ochrony krajobrazu mogą być oceny oddziaływania na środowisko – zarówno dokumentów o charakterze strategicznym, jak i przedsięwzięć mogących wywierać wpływ na środowisko. Instytucja oceny oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) jako uniwersalnego środka prewencyjnego w ochronie środowiska wywodzi się z amerykańskiej ustawy o narodowej polityce ochrony środowiska (National Enviromental Policy Act) z 1969 r. Na przestrzeni lat uzyskała ona stabilną(...)
»